Hoofdcontent

Stellingen Sportdebat Zuidplas 10-03-2022

maart 2022

Stellingen Sportdebat Zuidplas, 10 maart 2022

Het sociaal domein: ‘Inclusief sporten en bewegen’
Zet in op sporten en bewegen voor iedereen

Introductie:
Oud of jong, homo of hetero, ziek of gezond, arm of rijk, man of vrouw, met of zonder migratieachtergrond, met of zonder beperking. Voor iedereen moet er een plek zijn om te kunnen sporten en bewegen. Toch is dit niet vanzelfsprekend en zien we dat de tweedeling in de samenleving groter wordt. Met sport en bewegen kunnen we deze tweedeling tegengaan en mensen dichter bij elkaar brengen. Iedereen moet zich immers vrij voelen om te kunnen sporten en bewegen. Kortom, sporten en bewegen voor iedereen!

Stelling 1:
Iedereen moet kunnen sporten en bewegen ongeacht leeftijd, achtergrond, inkomen, geslacht, fysieke en/ of mentale gesteldheid.


Het sociaal domein: ‘Vitaliteit en gezonde leefstijl’
Zet in op vitaliteit en een gezonde leefstijl door sporten en bewegen

Introductie:
Voor veel ziektes is aangetoond dat bewegen en sporten niet alleen bijdraagt aan het voorkomen ervan, maar ook aan het herstel of het tegengaan van achteruitgang. Toch zou er met deze preventieve en curatieve kracht van sport en bewegen nog veel meer gedaan moeten worden. De harde werkelijkheid van Covid-19 heeft geleerd hoe belangrijk het is dat we veerkrachtig en vitaal te zijn. Alle reden dus om met sport en bewegen meer in te zetten op preventie door een gezonde en vitale leefstijl.

Stelling 2:
Met sport en bewegen voorkom je hoge(re) uitgaven in de gezondheidszorg.


Het ruimtelijk domein: ‘Beweegvriendelijke leefomgeving’
Zet in op een omgeving die uitnodigt om te sporten en bewegen

Introductie:
Sporten en bewegen in de openbare ruimte wordt steeds populairder. Steeds meer mensen trekken er op uit. Daarnaast is lopen of fietsen, voor het woon-werkverkeer of het doen van een boodschap, een goed alternatief voor de auto. Toch is de omgeving lang niet overal beweegvriendelijk. Recreatieve en sportieve routes zijn vaak te druk. Het open water is op veel plekken niet geschikt om te zwemmen en wijken en dorpen zijn vaak zo ingericht dat de auto als aantrekkelijk alternatief wordt gezien. Daarnaast staat de sportruimte in stedelijk gebied vaak onder druk door de woningbouwopgave. Door bij het ontwerpen van wijken en dorpen rekening te houden met een beweegvriendelijke inrichting van de ruimte, kunnen mensen verleid worden om meer te bewegen.

Stelling 3:
Sporten en bewegen beperkt zich niet tot de muren van de sportaccommodatie.


Het Economische domein: ‘Inspirerende evenementen’
Zet in op sportevenementen die inwoners, toeschouwers en deelnemer inspireren.

Introductie:
Sportevenementen zijn van grote waarde voor het economisch en maatschappelijk profiel van de gemeente. Sportevenementen stimuleren de lokale en regionale economie door de liefhebbers die er op af komen en sport met elkaar beleven. Bovendien verbindt een sportevenement de inwoners die als vrijwilliger een bijdrage leveren en laat het inwoners op een laagdrempelige manier kennis maken met sport en bewegen. Toch staat de organisatie van sportevenementen onder druk. Regelgeving en het contact met de gemeente wordt als te complex ervaren. Hierdoor is het voor organisatoren financieel niet meer rendabel om een evenement te organiseren. Door als gemeente actief in te zetten op het faciliteren van sportevenementen wordt dit weer aantrekkelijker en versterkt u de lokale economie.

Stelling 4:
Het samen beleven van sport is een katalysator voor economische groei en sociale integratie.