Hoofdcontent

JOGG Zuidplas

Waar werken we naartoe?
JOGG wil dat alle kinderen en jongeren in Nederland opgroeien in een gezonde leefomgeving met aandacht voor een gezonde leefstijl in het algemeen en voor gezonde voeding, voldoende bewegen, ontspanning en slaap in het bijzonder.
Een gezonde jeugd creëert een gezonde toekomst!

Voor een uitgebreide uitleg over de JOGG aanpak, gaat u naar de landelijke JOGG website.

JOGG Zuidplas is een project om de leefomgevingen van jeugd en jongeren in de gemeente Zuidplas gezond(er) te maken.
Alle mensen en organisaties in Zuidplas kunnen hier een steentje aan bijdragen!   

In het seizoen '23-'24 gaan we voornamelijk aan de gang met drie leefomgevingen waar jeugd en jongeren veel komen:

- school            beweegprojecten, De Gezonde School, campagne waterdrinken, etc.

- sportclub       JOGG teamfit; gezonde sportkantine, matigingsbeleid voor alcohol en roken,  campagne waterdrinken, etc.;

- buurt             beweeg-uitdagende aanpassingen in de openbare ruimte, watertappunten, betere bekendheid sport- en speelmogelijkheden, etc.; 

U kunt ook zelf initiatieven en projecten aandragen!

Wilt u meepraten of meewerken, meld u dan aan voor de nieuwsbrief, of stel uw vraag.

Met vriendelijke groet,
Team JOGG Zuidplas

 

 

Nieuwsbrief-1-JOGG-Zuidplas, augustus 2023

(open nieuwsbrief door uw rechtermuisknop te gebruiken (afb. openen in nieuw tabblad))

 

Gezonder voedingsaanbod sportkantines

JOGG Zuidplas beoogt op (de lange) termijn de gezondheid van de jeugd positief te beïnvloeden.

Dit wordt gedaan door de leefomgevingen van jeugd en jongeren gezonder te maken, door zoveel mogelijk organisaties en instanties te betrekken bij deze missie. 

 

Doet uw organisatie ook mee?